Forskningsprofil

Institutionen har en stark internationell forskningsprofil och är särskilt framstående inom områdena:

  • Demografi
  • Etniska relationer och migration
  • Genus och jämställdhet
  • Sociala nätverk
  • Social skiktning

Samarbeten

Institutionen är nära kopplad till ett antal forskningsinstitut och centra vid Stockholms universitet:

Många av Sociologiska institutionens forskare är även aktiva medlemmar i Sveriges sociologförbund.

Seminarier

Institutionen har två öppna seminarieserier: Onsdagsseminariet och Demografikollokviet, där pågående forskning presenteras och diskuteras. Efter seminarierna har vi alltid kaffe för alla intresserade.

Historia och present

Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet grundades 1954 och är en av de ledande sociologiinstitutionerna i de nordiska länderna. Institutionen har en lång tradition av undervisning i kvantitativa metoder på en hög internationell nivå och har under de senaste åren vuxit sig allt starkare även i kvalitativa metoder. Institutionen har också en lång tradition av teoriutveckling av s.k. ”middle-range”-teorier.

Mer information om institutionens historia hittar du i jubileumsboken av samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.