Institutionen har en arbetsgrupp för miljöfrågor. Gruppen arbetar bland annat med att sprida information om miljöfrågor och avfallshantering vid institutionen och tar dessutom fram underlag för miljöhandlingsplaner.

Den 12 december 2006 blev institutionen miljödiplomerad, som den tredje institutionen vid Stockholms universitet.

Det yttersta ansvaret för miljöfrågor vid institutionen har prefekten Magnus Nermo som kan nås på magnus.nermo@sociology.su.se.