För att behålla resultaten från första antagningsomgången ska du senast 28 juli svara hos antagning.se.