För att behålla resultaten från första antagningsomgången ska du senast 19 december svara på antagning.se.