Utbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Sociologiska institutionen
  4. Utbildning

Sociologi

Sociologi handlar om att se människan som en samhällsvarelse dels i familje- och arbetsliv, dels i samhället i stort.

Vill du sätta dig in i begrepp som maktstruktur, social stratifiering och samhällsstrukturer? Då ska du läsa sociologi!

Vi har utbildningar på grund- och avancerad nivå - läs mer om dem i listan nedan!

Läs ett kandidatprogram hos oss!

Vill du bli expert på metod, jobba inom personal och organisation, lära dig mer om arbetslivet eller kombinera sociologi med nationalekonomi? Då ska du läsa något av våra kandidatprogram!

Fristående kurser i sociologi

Alla våra fristående kurser på grundnivå ges både på höstterminen och vårterminen - Sociologi I, Sociologi II och Sociologi III.

Sök en master i sociologi!

Vi har flera olika masterprogram och en magister att välja mellan.

Alla våra program på avancerad nivå startar på hösten.

Välj en fristående kurs på avancerad nivå

Läs mer om våra kurser på masternivå.

Demografi

Demografi är studier av befolkningen, dess storlek, sammansättning och förändring.

En viktig del är insamling, bearbetning och analys av befolkningsstatistik.

Utbildningen i demografi sker på engelska. Vi erbjuder program och kurser på avancerad nivå och forskarutbildning i sociologisk demografi.

Läs en master eller en magister

Sociologiska institutionens demografiska avdelning SUDA erbjuder ett tvåårigt masterprogram, Multidisciplinary Master´s Programme in Demography. Vi erbjuder också ett magisterprogram i demografi. Båda startar varje höst.

Välj en fristående kurs

Du kan också läsa fristående kurser på avancerad nivå i demografi. Alla kurser ges på engelska.

SUDA - the Stockholm University Demography Unit

Vår demografiska enhet har en egen webbplats - läs mer om oss och vår forskning här!