Kurser

Fristående demografikurser vårterminen 2018

Här hittar du alla demografikurser på masternivå som vi ger våren 2018.

Klicka här för att se samtliga kurser på avancerad nivå!

Period 2: 15 februari - 19 mars

Inga kurser startar den här perioden.

Period 4: 30 april - 3 juni

Inga demografikurser startar den här perioden.

Fristående demografikurser hösten 2017

Period 2: 28 september - 30 oktober

Inga demografikurser startar denna period.

Period 3: 31 oktober - 29 november

Sök bland alla våra utbildningar i universitetets webbkatalog

Till utbildningskatalogen
Viktiga datum
Mondo