Vi erbjuder:

Unik kompetens i analys av registerdata

Demografiska avdelningen vid Stockholms universitet (SUDA) består av en internationell grupp av forskare. Vi arbetar med många aspekter av befolkningsdynamik. Tillsammans har vi en samlad unik kompetens inom familjepolitik, genus och policyfrågor och i att analysera storskalig registerdata. Våra senaste forskningsprojekt har handlat om frågor som:

  • Hur påverkar socialpolitik familjebildning, barnafödande och separationer/skilsmässor?
  • Hur länge kan vi leva?
  • Hur påverkade samhällsomvandlingen i postkommunistiska länder familjebildning och hälsa?
  • Hur påverkar genusaspekter fördelningen av betalt och obetalt arbete mellan partners?
  • Hur påverkar separationer och skilsmässor välbefinnandet hos vuxna och barn?
  • Hur påverkar invandring familjelivet?

Demografi betecknas som en ledande forskningsområde vid Stockholms universitet tack vare enhetens framgångar. Vi samverkar aktivt med ledande forskningsinstitut som Karolinska Institutet (KI), Centre for Health Equity Studies (CHESS), och Institutet för social forskning (SOFI).

Mer information och ansökan

Magisterprogram i demografi, 60 hp

Multidisciplinary Master´s Programme in Demography 120 credits