Syftet för delkursen är att erbjuda ramarna för ett självständigt examensarbete, uppsatsen. Delkursen motsvarar 10 veckors heltidsstudier, huvudsakligen i slutet av terminen. I samband med introduktionsföreläsningen lämnas förslag på ämnesområden. Observera att introduktionsföreläsningen V18 är 23 januari!

Kursinformation

  • Undervisningsperiod H17: 7/9-12/1
    Undervisningsperiod V18: 23/1 - 3/6

Kursansvarig

Livia Olàh