Observera att skrivandet av kandidatuppsatsen V18 börjar redan 23 januari!

1. Modern sociologisk teori 7,5 hp
Undervisningsperiod H17: 28/8 - 12/1
Undervisningsperiod V18: 15/1 - 13/2

Uppsatsförberedelser H17: 27/9 - 29/9
Uppsatsförberedelser V18: 14/2 - 16/2

2. Sociologisk analys 4,5 hp + 3 hp
Undervisningsperiod för kvantitativ del H17: 2/10 - 20/10
Undervisningsperiod för kvantitativ del V18: 19/2 - 11/3

Undervisningsperiod för kvalitativ del H17: 23/10 - 3/11
Undervisningsperiod för kvalitativ del V18: 12/3 - 23/3

3. Uppsats 15 hp
Undervisningsperiod H17: 7/9 - 12/1
Undervisningsperiod V18: 23/1 - 3/6