Från höstterminen 2017 har flera av delkurserna på Sociologi med ekonomisk inriktning  II gjorts om. Från och med Ht17 har en del kurser ändrad storlek och innehåll. Har du rester från Vt17 eller tidigare, läs mer här

Information om kurserna

1. Organisationsteori, 7,5 hp

Undervisningsperiod H17: 28/8 - 27/9
Undervisningsperiod V18: 15/1 - 14/2

2. Kvalitativ analys, 7,5 hp

Undervisningsperiod H17: 28/9 - 30/10
Undervisningsperiod V18: 15/2 - 19/3

3. Kvantitativ analys, 7,5 hp

Undervisningsperiod H17: 31/10 - 29/11
Undervisningsperiod V!8: 20/3 - 29/4

4. Social skiktning och arbetsmarknad, 7,5 hp

Undervisningsperiod H17: 30/11 - 14/1
Undervisningsperiod V18: 30/4 - 3/6