Obs! Uppsatsskrivandet V18 börjar redan 23 januari!

1. Modern sociologisk teori 7,5 hp
Undervisningsperiod H17: 28/8-26/9
Undervisningsperiod V18: 15/1 - 13/2

Uppsatsförberedelser H17: 27/9-29/9
Uppsatsförberedelser V18: 14/2 - 16/2

2. Sociologisk analys - kvantitativ del 4,5 hp
Sociologisk analys - kvalitativ del 3 hp

Undervisningsperiod för kvantitativ del H17: 2/10-20/10
Undervisningsperiod för kvantitativ del V18: 19/2 - 11/3

Undervisningsperiod för kvalitativ del H17: 23/10-3/11
Undervisningsperiod för kvalitativ del V18: 12/3 - 23/3

3. Uppsats 15 hp
Undervisningsperiod H17: 7/9-12/1
Undervisningsperiod V!8: 23/1 - 3/6