Datainsamlingsmetoder 22,5 hp
Delkursen syftar till att ge kunskap om och praktisk övning i de olika faserna i ett utredningsarbete. Det gäller framför allt teoretiska utgångspunkter och härledning av hypoteser samt insamling, bearbetning, analys och tolkning av data, men även insikter i tänkbara orsaker till brister i validiteten samt övning i att kunna kritiskt värdera presenterade resultat.

Lärare: Tove Sohlberg och Karin Bergmark
Undervisningsperiod H17: 28/8 - 12/1
Undervisningsperiod V18: 15/1-3/6

Kursbeskrivning och schema V18:
Datainsamlingsmetoder Kursplan V18 (pdf)
Datainsamlingsmetoder Schema V18 (29 Kb) (pdf)
Länk till schema V18

Kursbeskrivning och schema H17:
Datainsamlingsmetoder Schema H17 (27 Kb) (pdf)
Datainsamlingsmetoder Schema H17 (27 Kb) (pdf)
Länk till schema


Sociologisk analys 7,5 hp
Delkursen ska ge en fördjupad kunskap om statistisk inferens från icke-experimentella kvantitativa data, ge teoretisk och praktisk orientering kring antaganden bakom och estimering av regressionsmodeller för kontinuerliga och diskreta beroendevariabler (OLS-regression och logistisk regression), utifrån samhällsvetenskapliga exempel och data belysa vilka typer av slutsatser som kan dras av resultat från sådana regressionsmodeller.

Ansvarig lärare: Fredrik Liljeros
Undervisningsperiod H17: 2/10 - 27/10
Unndervisningsperiod V18: 19/2-9/3

Kursbeskrivning och schema V18:
Länk till schema V18


Kursbeskrivning H16:
Sociologisk analys (70 Kb) (.pdf)