Från höstterminen 2017 har flera av delkurserna på Utredningssociologi I gjorts om. Från och med Ht17 har en del kurser ändrad storlek och innehåll. Har du rester från Vt17 eller tidigare, läs mer här

Information om kurserna

1. Grundläggande sociologi 7,5 hp
Undervisningsperiod H17: 28/8 - 27/9
Undervisningsperiod V18: 15/1-14/2

2. Sociologisk analys 7,5 hp
Undervisningsperiod H17: 28/9 - 30/10
Undervisningsperiod V18: 15/2 - 19/3

3. Makt och social skiktning 7,5 hp
Undervisningsperiod H17: 31/10 - 29/11
Undervisningsperiod V18: 20/3 - 29/4

4. Grundläggande statistik 1 7,5 hp
Undervisningsperiod H17: 30/11 - 14/1
Undervisningsperiod V18: 30/4 - 3/6