Från höstterminen 2017 har flera av delkurserna på Utredningssociologi II gjorts om. Från och med Ht17 har en del kurser ändrad storlek och innehåll. Har du rester från Vt17 eller tidigare, läs mer här

1. Klassisk sociologisk teori, 7,5 hp
Undervisningsperiod H17: 28/8 - 27/9
Undervisningsperiod V18: 15/1 - 14/2

2. Kvalitativ analys, 7,5 hp
Undervisningsperiod H17: 28/9 - 30/10
Undervisningsperiod V18: 15/2 - 19/3

3. Grundläggande statistik 2, 7,5 hp
Undervisningsperiod H17: 31/10 - 29/11
Undervisningsperiod V18: 20/3 - 29/4

4. Specialkurser, 7,5 hp
Undervisningsperiod H17: 30/11 - 14/1
Undervisningsperiod V18: 30/4 - 3/6
I denna delkurs kan du välja mellan ett antal olika ämnesområden där sociologiska teorier och metoder används för att belysa företeelser i samhället. Delkursen ger därmed en möjlighet att se sociologiämnet tillämpas och konkretiseras.

Följande specialkurser ges under hösten 2017: