Vi har också omtentatillfällen i augusti 2017 som du kan anmäla dig till redan nu på Mina studier. Om du går program och inte gjort klart någon delkurs ska du ta kontakt med studievägledaren: studievagledare(a)sociology.su.se.

Nedanstående information gäller dig som har underkänt betyg eller inget betyg alls i nedanstående kurser, eller som inte klarar dem under vårterminen 2017:

Sociologi I / Sociologi A&A I / Sociologi SSA I

 •           Introduktion
 •           Makt och social skiktning
 •           Grundläggande statistik I (endast för SSA-studenter)
 •           Specialkurser

Sociologi II / Sociologi A&A II / Sociologi SSA II

 •           Teori II (Sociologi II & SSA-studenter)
 •           Organisationsteori (A&A & SNAK-studenter)
 •           Kvalitativ analys
 •           Kvantitativ analys
 •           Specialkurser
 •           Uppsats
 •           Grundläggande statistik II (endast för SSA-studenter)

Schemat för vårterminens tentor och omtentor hittar du här: http://www.sociology.su.se/polopoly_fs/1.315417.1484310087!/menu/standard/file/Tentamensplanering%20V17.pdf

Från och med i höst kommer ordinarie tentatillfällen att vara på det nya kursinnehållet för respektive kurs. Om du i höst har någon av ovanstående kurser kvar att göra klart gäller följande: På ordinarie tentatillfällen ges endast tentamen på den aktuella terminens litteratur. Vid omtentatillfällena ges även möjlighet att tentera på litteraturlistor som gällde tre terminer bakåt, det vill säga vårterminen 2017, höstterminen 2016 och vårterminen 2016. För att kunna tentera på en tidigare litteraturlista måste du meddela studentexpeditionen detta senast en vecka innan tentadatumet.

Mer information om hur kurserna kommer se ut från och med höstterminen 2017 hittar du här.