Obs!

Innehållet i gamla tentor är inte alltid detsamma som i nyare tentor.

Sociologi I

Sociologisk analys

Sociologisk analys 1 - Exempeltenta 1 (.pdf)
Sociologisk analys 1 - Exempeltenta 2(.pdf)

PAO termin 1 och 2

Grundläggande metod 4,5 hp

Grundläggande metod V10 (.pdf)
Grundläggande metod omtenta V10 (.pdf)
Grundläggande metod omtenta V10 aug (.pdf)
Grundläggande metod H10 (.pdf)
Grundläggande metod omtenta H10 (.pdf)

Sociologi II

Teori 9 hp

Teori II salstenta aug 2010 (.pdf)
Teori II salstenta april 2010 (.pdf)
Kvantitativ analys 4,5 hp
Kvantitativ analys V10 (.pdf)
Kvantitativ analys omtenta V10 (.pdf)
Kvantitativ analys aug 2010 (.pdf)

Sociologi III

Sociologisk teori, 7,5 hp

Sociologisk teori III aug 2010 (.pdf)
Sociologisk teori III april 2010 (.pdf)
Sociologisk analys-kvantitativ del 4,5 hp
Sociologisk analys - kvantitativ del H10 (.pdf)
Soc analys - kvantitativ del omtenta febr 2011 (.pdf)

Utredningssociologi/Sociologisk samhällsanalys

Termin 3

Sociologisk analys H10 (.pdf)
Sociologisk analys omtenta febr 2011 (.pdf)