Vad gör en sociolog?

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Sociologiska institutionen
  4. Utbildning
  5. Sociologi
  6. Vad gör en sociolog?

Vad gör en sociolog?

Sociologer intresserar sig för hur människor fungerar i grupp. Ämnet behandlar maktstrukturer och sociala grupperingar och söker förklaringar till att samhället är uppbyggt som det är.

Frågeställningarna kan studeras på mikro- och makronivå. Du tränar upp din analytiska förmåga och skaffar dig efter hand verktyg att själv utföra analyser.

Sociologen granskar samhällsstrukturerna och lär sig att titta på dessa med nya ögon.

Du kan profilera dig inom flera olika områden, bland annat inom arbetsmarknad, organisation, hälsa eller familjerelaterade frågor.

Efter sociologistudierna kan du arbeta exempelvis med personalfrågor och samhällsanalytiska frågor eller hitta jobb som utredare eller organisationskonsult.

Vill du stanna inom universitetsvärlden kan du satsa på att undervisa och forska - läs mer om vår forskning här!

Vad gör en samhällsanalytiker?

Läs mer om det och vår utbildning Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys här!

Vad gör en personalvetare?

Mer information om det och om vår utbildning Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation hittar du här.