Delkursen ger en introduktion till olika forskningstraditioner och studieobjekt. Olika perspektiv på samhällsproblem som alkohol- och drogmissbruk diskuteras inom ramen för denna specialkurs. Fokus ligger på presentationer av aktuell forskning vid Stockholms universitet, men delkursen omfattar också diskussioner kring frågor som brottslighet och missbruk. Såväl klassiska sociologiska begrepp som genus och klass, som mer ”moderna” kategorier, till exempel integration/segregering tas upp.

Ansvarig lärare: Tove Sohlberg

Schema och kursbeskrivning:

 Samhällsproblem Vt15 (477 Kb) ( (.pdf) Ny version 2015-02-11
 


Uppsats

Studenter som läser specialkursen inom Sociologi II, Sociologi A&A II eller Sociologi PAO II ska även göra delkursen Uppsats 6 hp som sista delkurs under terminen.
För uppsatsdelen väljer man ut en avgränsad frågeställning ur specialkursen.

Ansvarig lärare: Tove Sohlberg

Schema och kursbeskrivning:
 Uppsats Samhällsproblem (90 Kb) (.pdf) Schemaändring! Ny version 2015-04-21