Sociologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Sociologiska institutionen

Information om undervisningen från 30 september och framåt

Under period B, 30 september - 31 oktober, kommer Sociologiska institutionen successivt övergå till mer campusbaserad undervisning. Det innebär att vissa kurser eller delar av kurser hålls på campus medan andra hålls digitalt. Även för kurser som huvudsakligen hålls på campus kan vissa föreläsningar och/eller seminarier komma att hållas digitalt. Det är därför mycket viktigt att du som student håller dig uppdaterad om vad som gäller för just din kurs. För information hänvisar vi dig till kursens Athenasida.

Sunnee Billingsley. Foto: Elin Sahlin/Stockholms universitet

Inget tydligt samband mellan yrke och ökad risk att dö i covid-19

Yrke som enskild faktor har inte inneburit en högre risk att dö i covid-19 i Sverige. Däremot var risken högre för äldre som levt ihop med personer som inte kunnat arbeta hemifrån. Detta visar en ny studie från Stockholms universitet som analyserat data från pandemins första år.

Jelena Jovičić, doktorand i sociologi.

Hur framställs ”flyktingskap” i svenska tidningar – och går det att skapa motbilder?

Människor på flykt skildras i svenska tidningars bilder ofta som offer eller som ett säkerhetshot mot den svenska nationalstaten. Det visar en ny avhandling i sociologi. Som en reaktion på den ofta stereotypa gestaltningen har författaren Jelena Jovičić deltagit i ett projekt där människor med erfarenhet av flykt skapat sina egna motbilder. 

Siddartha Aradhya. Foto: Stockholms universitet

Bristande kunskaper i svenska förklarar inte varför utlandsfödda har högre dödlighet i covid-19

Bristande kunskaper i svenska eller brist på kunskap om hälso- och sjukvårdssystemet förklarar inte varför utlandsfödda i Sverige har en högre dödlighet i covid-19. Det är slutsatsen av en studie från Stockholms universitet som analyserat mixade par, alltså utlandsfödda som är gifta eller sambos med svenskfödda.