Sociologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Sociologiska institutionen

Information om undervisningen hösten 2021

I period A (fram till 29 september) kommer undervisning och examination vara på distans. Från period B som startar 30 september kommer vi återgå till undervisning och examination på campus givet att myndigheternas regler och rekommendationer samt smittläge och vaccinationstäckning då tillåter detta.

Medborgarskapsceremoni i Stockholms stadshus. Foto: Mostphotos

Svenskt medborgarskap ökar sannolikheten för att utlandsfödda migrerar vidare till tredje land

Utlandsfödda som fått svenskt medborgarskap migrerar i större utsträckning vidare till ett tredje land än utlandsfödda som inte blivit svenska medborgare. Däremot är sannolikheten lägre att den som blivit svensk medborgare återvandrar till sitt födelseland. Det visar en ny avhandling i sociologisk demografi vid Stockholms universitet.

Ledig tjänst: Forskare i demografi eller sociologi (tidsbegränsad anställning)

Vi söker en forskare som ska bidra till SUDAs projekt om arbetsmarknadsdynamik, risk för fattigdom och segregation för andra generationens invånare i Sverige.