Sociologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Sociologiska institutionen

Ledig tjänst: Universitetslektor i sociologi

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning på grundnivå och avancerad nivå, samt egen forskning.

Fredrik_portratt

Kunskap om nätverk viktig för att bekämpa epidemier

För att förstå hur allvarliga sjukdomar sprids och hur de ska bekämpas krävs kunskap om hur människors kontaktstrukturer ser ut och hur det påverkar spridningsdynamiken. Vår professor i sociologi Fredrik Liljeros med fokus på nätverksforskning, kartlägger just detta. Läs mer här!

All undervisning och examination vid Sociologiska institutionen sker på distans tillsvidare

All undervisning vid Sociologiska institutionen från och med 16 mars och tills andra besked ges kommer att genomföras med olika former av distansundervisning. Samtliga salsskrivningar ersätts med olika former av tentamina på distans.

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset. Bild: blå ruta

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset från Stockholms universitet

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Se våra kurser och program

Se våra kurser och program
Athena
Mitt universitet.
Dagens schema
För media

SUDA and Stockholm University in social mediaSUDA on Facebook Universitetet på Instagram Stockholm University on Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube