Sociologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Sociologiska institutionen
Maria Brandén. Foto: Clément Morin/Stockholms universitet.

Äldre i Stockholm som bor med en person i arbetsför ålder har högre risk att dö i covid-19

60 procent högre. Så mycket högre är risken för personer som är 70 år eller äldre i Stockholms län och som bor i samma hushåll som en person i arbetsför ålder att dö i covid-19, jämfört med de äldre som bor med andra äldre. Däremot är trångboddhet ingen riskfaktor i sig för äldre.

Gunnar Andersson. Foto: Leila Zoubir/Stockholms universitet

”Det är inte så att man sitter och tänker en tanke i två år”

Målet var att ta första chansen utomlands och röra sig längre söderut genom forskarjobb – för att slutligen pensionera sig i ett varmt land. Men för Gunnar Andersson, professor i demografi, blev det inte så.

information

Undervisning på distans fram till och med 17 januari 2021 vid Sociologiska institutionen

All undervisning på grundnivå inklusive tentamen och omtentamen fram till 17 januari 2021 sker på distans via Zoom.

Se våra kurser och program

Se våra kurser och program
Athena
Dagens schema
För media

SUDA and Stockholm University in social mediaSUDA on Facebook Universitetet på Instagram Stockholm University on Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube