Sociologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Sociologiska institutionen
Medborgarskapsceremoni i Stockholms stadshus. Foto: Mostphotos

Svenskt medborgarskap ökar sannolikheten för att utlandsfödda migrerar vidare till tredje land

Utlandsfödda som fått svenskt medborgarskap migrerar i större utsträckning vidare till ett tredje land än utlandsfödda som inte blivit svenska medborgare. Däremot är sannolikheten lägre att den som blivit svensk medborgare återvandrar till sitt födelseland. Det visar en ny avhandling i sociologisk demografi vid Stockholms universitet.

Information om undervisningen hösten 2021

Inom kort kommer nya riktlinjer om universitetens möjligheter att bedriva undervisning på campus under höstterminen 2021. Besked om undervisningsformer under höstterminen kommer omkring midsommar.

Ledig tjänst: Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning)

Anställningen avser en månads forskningsarbete på 100% med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast.