Kursutbudet på avancerad nivå utgör även kursutbudet för doktorander. Master level courses are also courses for doctoral students.

Merparten av de kurser som erbjuds doktorander återfinns i programmet för fristående kurser på avancerad nivå. Doktorander vid Sociologiska institutionen som avser att gå dessa kurser ska anmäla det till studierektorn för forskarutbildningen. Doktorander vid andra institutioner eller andra lärosäten än Stockholms universitet söker dessa kurser via antagning.se / Courses for doctoral students are found in the program for master level courses. Doctoral students at the Department of Sociology who intend to take these courses should announce this to the director of doctoral studies. Doctoral students from other departments or other universities should apply through the national web-site antagning.se.

Kurser som listas här är endast tillgängliga för doktorander. Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till studierektorF@sociology.su.se. / Courses listed here are for doctoral students only. Announce your participation in an email to studierektorF@sociology.su.se.

2017

This year´s course with Richard Swedberg will be Theorizing in Sociology and Social Science (74 Kb) 7.5 credits. Classes will take place from May 31 to June 15. Class attendance is essential.

Courses at other departments within the Faculty of Social Sciences

At the website of the Faculty of Social Sciences a list of courses is published, courses that can be open for other doctoral students than the departments own.
Courses at other departments

Kurser i universitetspedagogik/Courses in University Pedagogy

Under din doktorandtid har du möjlighet att gå kurser i universitetspedagogik och inkludera dessa i kursdelen av din forskarutbildning.
Kurserna ges av Centrum för universitetslärarutbildning.