Project leader

 

Funding source

MSB Swedish Civil Contingencies Agency - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 

Project Details

End date: 30/06/2019
 

Description

Projektet fokuserar på samspelet mellan antagonistiska miljöer med fokus på organiserad brottslighet och jihadism i Sverige. Projektet undersöker i) hur organiseras den svenska jihadismen och den organiserade brottsligheten och vilken dynamik finns det mellan dessa miljöer, ii) Kan organiseringsgraden av antagonistiska miljöer påverkas genom riktade insatser och vilka mekanismer kan identifieras för framgångsrika förebyggande och förhindrande insatser.