Andersson, Gunnar. Welfare, labour market association and family dynamics (Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare)

Beckley, Amber L. Pathways to adult antisocial behavior. (Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare)

Bergmark, Karin Helmersson. MMORPG - samhällsproblem eller framtidsliv (Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare)

Bergman Blix, Stina. Emotions in court (The Swedish Research Council).

Bernhardt, Eva. Attityder, värderingar och övergången till vuxenlivet: Longitudinella studier av familj och arbetsliv bland unga vuxna (Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare)

Billingsley, Sunnee. The demographic imprint of social mobility: Fertility and mortality in Sweden. (Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare)

Bohman, Love. Longitudinal Dynamics in Swedish Big Business (Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR))

Bygren, Magnus. Arbetsmarknads- och utbildningseffekter av att öka segregeringen i gymnasieskolan (Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare)

Edling, Christofer, Jens Rydgren. Lokala eliter och lokal demokrati (Vetenskapsrådet)
Socialt kapital och arbetsmarknadsintegration (Vetenskapsrådet)

Duvander, Ann-Zofie. Demographic effects of the Nordic family policy (Norwegian SS)

Duvander, Ann-Zofie. His and her earnings following parenthood and implications for social inequality. (The Swedish Research Council for Health, Family and Welfare) 

Eklund, Lina:

Evertsson, Marie:

Forsberg, Tina:

  • Hur överorganisatorisk styrning påverkar arbetsmiljön: en jämförelse mellan kvinnodominerad människovårdande och mansdominerad teknisk verksamhet (AFA Försäkring)
  • The impact of professional occupations on control: The importance of context and sex composition on influence and the construction of gender among men and women (Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare)

Fridlund, Veronika:

Unga vuxnas sexualvanor, sexuella kontaktmönster samt attityder om säkrare sex (Smittskyddsinstitutet) / Sexual risk-taking among young (Public Health Agency of Sweden).

Hobson, Barbara. Do Welfare Regimes Matter? Migration and Care/domestic work in two institutional contexts, Sweden and Spain: A Multi-Tier Design (The Swedish Foundation for Humanities and the Social Sciences)

Hällsten, Martin. Firms and Workplaces as a Nexus for Intergenerational Inequality Processes (Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare)

Härkönen, Juho. Socioekonomiska skillnader i familjdemografiska beteenden (Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare)

Gustafsson, Nina Katri. FOIP: Explanations of alcohol and narcotic use and the link to violence among young people: the interplay between person and environment (Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare (Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare))

Lindberg, Elisabet:

  • De kommunala tjänstemännens roller och nätverk (Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare)
  • Civilsamhälle & socialt kapital: ett kontext- och nätverksberoende samband? (Vetenskapsrådet) / The borderland between civil society and the private sphere (the Swedish Research Council)

Movitz, Fredrik. The Contract Organization: Individualization, Standardization and Conflicting Demands at Work (Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare (Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare))

Neyer, Gerda. Svensk kontextdatabas för den svenska Generations och Gender Survey och den internationella databasen för Generations and Gender Programme (The Swedish Foundation for Humanities and the Social Sciences)

Oláh, Livia:

Rostami, Amir. Organiserad antagonism – jihadism och organiserad brottslighet som sociala risker. (MSB Swedish Civil Contingencies Agency - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Rydgren, Jens. Individual Life Chances in Social Context — A Longitudinal Multi-Methods Perspective on Social Constraints and Opportunities (Lifeincon) (Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare)

Salmonsson, Lisa. Segregeringens konsekvenser från ett församlingsperspektiv (Stockholms Stift, Svenska kyrkan)

Dana Sofi, Jens Rydgren. Socialt kapital, kollektivt minne och etniska relationer i norra Irak (Vetenskapsrådet)

Sohlberg, Tove. Long-term follow-up of former smokers (Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare)

Stern, Charlotta. Stratifieringsprocesser på arbetsmarknaden: Betydelsen av personliga egenskaper och sociala nätverk för arbetsmarknadsutfall (Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare)

Ström, Sara. Intern migration (IFAU)

Sundberg, Mikaela:

Sverrisson, Árni:

  • Coordination and innovation in digital media networks (Strukturfondspartnerskapet för Mellansverige (EU))
  • Sami and Swedish: moving boundaries in early modernity (Vetenskapsrådet)
  • Bilder som delade objekt i social interaktion: En sociomateriell studie av bruksbilder i vardagen (Vetenskapsrådet)

Szulkin, Ryszard. Immigrants´ increasing problems in a Swedish labor market in transition (the Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare (Forte - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare))

Thomson, Elizabeth. Cohabitation and family complexity (Swedish Research Council – Vetenskapsrådet (VR))

Turunen, Jani. Shared Physical Custody in Sweden (the Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare)