Avhandlingar och publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Sociologiska institutionen
  4. Forskning
  5. Avhandlingar och publikationer

Våra publikationer

Nya publikationer

Här hittar du våra senaste publikationer i vetenskapliga tidskrifter. Fler publikationer hittar du i Stockholms universitets forskningsdatabas, DiVA. Där kan du även söka efter enskilda forskares publikationer.

Länk till våra publikationer i forskningsdatabasen DiVA

Avhandlingar

Om du vill få en snabb överblick över våra avhandlingar, listar vi dem även här.

Våra egna skriftserier - working papers

Här hittar du de egna akademiska skrifter som Sociologiska institutionen ger ut:

Tidigare gav vi även ut skrifter som Work, Organization, Economic Working Paper Series (WOE), Working Papers on Social Mechanisms, Forskningsrapporter och allmän serie. Listor över dem hittar du, tillsammans med Metropolit-projektet, under Tidigare skriftserier.

Kontakt

  Allmänna frågor
 
info@sociology.su.se
 
  Prefekt
 
Magnus Nermo
  prefekt@sociology.su.se
  Rum B936
 
  Studierektor forskarnivå - sociologi
 
Sunnee Billingsley
  studierektorF@sociology.su.se
  Rum B866
 
  Forskarnivå - sociologisk demografi
 
Gunnar Andersson
  gunnar.andersson@sociology.su.se
  Tel: 08-163261, rum B857