Forskningsområden

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Sociologiska institutionen
  4. Forskning
  5. Forskningsområden

Genus och jämställdhet

Genus och jämställdhet är ett forskningsområde som rör sig över flera fält och mellan flera discipliner. Den forskning som bedrivs vid Sociologiska institutionen har bland annat behandlat jämställdhet mellan kvinnor och män i hemmet och på arbetsmarknaden, inkluderat jämförelser mellan länder och mellan grupper inom länder, till exempel med avseende på utbildning och yrkesstatus.

Social skiktning

Forskning om social skiktning säger oss något om hur lätt eller svårt det är för människor att röra sig uppåt och neråt i samhällshierarkin. Det är viktigt för att förstå hur skillnader mellan människor uppkommer och lever vidare.

Kontakt

  Allmänna frågor
 
info@sociology.su.se
 
  Prefekt
 
Magnus Nermo
  prefekt@sociology.su.se
  Rum B936
 
  Studierektor forskarnivå - sociologi
 
Sunnee Billingsley
  studierektorF@sociology.su.se
  Rum B866
 
  Forskarnivå - sociologisk demografi
 
Gunnar Andersson
  gunnar.andersson@sociology.su.se
  Tel: 08-163261, rum B857

Forskningsinstitut och centra