Forskningsområden

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Sociologiska institutionen
  4. Forskning
  5. Forskningsområden

Genus och jämställdhet

Genus och jämställdhet är ett forskningsområde som rör sig över flera fält och mellan flera discipliner. Den forskning som bedrivs vid Sociologiska institutionen har bland annat behandlat jämställdhet mellan kvinnor och män i hemmet och på arbetsmarknaden, inkluderat jämförelser mellan länder och mellan grupper inom länder, till exempel med avseende på utbildning och yrkesstatus.

Social skiktning

Forskning om social skiktning säger oss något om hur lätt eller svårt det är för människor att röra sig uppåt och neråt i samhällshierarkin. Det är viktigt för att förstå hur skillnader mellan människor uppkommer och lever vidare.

Kontakta oss

Besöksadress
Sociologiska institutionen
Universitetsvägen 10B, plan 8 och 9
Stockholm
Observera att om du kommer från tunnelbanan och går in från norra sidan, står det 14B på ingången till huset där du når oss! Gå rakt fram och ta hissen upp så kommer du rätt. 

Postadress
Sociologiska institutionen
Stockholms universitet
SE - 106 91  STOCKHOLM

Fakturaadress
Stockholms Universitet
310 Sociologiska institutionen
Box 50741
S-202 70 Malmö
Sverige

Mer information om oss
Bankgiro: 5050-0206
VAT nummer: SE202100306201
Organisationsnummer: 202100-3062

Forskningsinstitut och centra