Forskningsprojekt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Sociologiska institutionen
  4. Forskning
  5. Forskningsprojekt

Pågående forskningsprojekt

Här listar vi våra forskningsprojekt som finansieras med externa medel, där fler än en forskare deltar och där projektledaren jobbar på Sociologiska institutionen. 

Pågående forskningsprojekt vid Sociologiska institutionen