Lifeincon

Lifeincon

Individual Life Chances in Social Context — A Longitudinal Multi-Methods Perspective on Social Constraints and Opportunities

Projektet finansieras av ett startbidrag på 150 0000 euro från Europeiska forskningsrådet för åren 2011 - 2016. Det leds av professor Jens Rydgren vid Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet, och involverar forskare från flera olika institutioner.

Syftet med projektet är att studera betydelsen av socialt kapital och resurser i omgivningen för människors livschanser över tid, och att jämföra detta mellan tre olika grupper födda 1990. Den första gruppen består av personer med minst en förälder född i Iran, den andra har minst en förälder född i före detta Jugoslavien och i den tredje gruppen har individerna två föräldrar födda i Sverige.

Med livschanser menar vi struktur och sammanhang som exempel sociala nätverk och resurser i bostadsområdet, som påverkar val och beteenden och har konsekvenser för utbildning, situation på arbetsmarknaden, hälsa och kriminalitet.