Forskningsprojekt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Sociologiska institutionen
  4. Forskning
  5. Forskningsprojekt

Pågående forskningsprojekt vid Sociologiska institutionen

Här listar vi de forskningsprojekt som pågår vid institutionen som finansieras med externa medel, där fler än en forskare deltar och där projektledaren jobbar på Sociologiska institutionen. 

Kontakt

  Allmänna frågor
 
info@sociology.su.se
 
  Prefekt
 
Magnus Nermo
  prefekt@sociology.su.se
  Rum B936
 
  Studierektor forskarnivå - sociologi
 
Sunnee Billingsley
  studierektorF@sociology.su.se
  Rum B866
 
  Forskarnivå - sociologisk demografi
 
Gunnar Andersson
  gunnar.andersson@sociology.su.se
  Tel: 08-163261, rum B857