Forskningsprojekt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Sociologiska institutionen
  4. Forskning
  5. Forskningsprojekt

Pågående forskningsprojekt vid Sociologiska institutionen

Här listar vi de forskningsprojekt som pågår vid institutionen som finansieras med externa medel, där fler än en forskare deltar och där projektledaren jobbar på Sociologiska institutionen.