Ageing well - individuals, families and households under changing demographic regimes in Sweden

Projektledare

Gunnar Andersson

Finansiär

Forte

 

Stockholm University SIMSAM Node for Demographic Research, SUNDEM

Projektledare

Gunnar Andersson

Finansiär

Vetenskapsrådet

 

Swedish families in the past and present: Family structure and kinship over 250 years

Projektledare

Gunnar Andersson

Finansiär

Forte

 

Antisocialt beteende bland vuxna - hur uppstår det?

Projektledare

Amber L. Beckley

Finansiär

Forte

 

Nutidens addiktioner och livet online

Projektledare

Karin Helmersson Bergmark

Finansiär

Vetenskapsrådet

 

Äpplen som faller långt från träden – barndomens sociala kontext och dess betydelse för social mobilitet

Projektledare

Maria Brandén

Finansiär

Vetenskapsrådet

 

The demographic imprint of social mobility: Fertility and mortality in Sweden

Projektledare

Sunnee Billingsley 

Finansiär

Forte

 

Longitudinal Dynamics in Swedish Big Business

Projektledare

Love Bohman  

Finansiär

Vetenskapsrådet

 

His and her earnings following parenthood and implications for social inequality: Cohort and cross-national comparisons

Projektledare

Ann-Zofie Duvander

Finansiär

Forte, Vetenskapsrådet

 

Forerunners in family behavior and gender equality: New trends among young adults in Sweden

Projektledare

Ann-Zofie Duvander

Finansiär

Forte, Vetenskapsrådet

 

Äldres livskvalitet: ekonomiska konflikter, relationskvalitet och jämställdhet

Project Investigator

Ann-Zofie Duvander

Financing

Familjen Kamprads stiftelse - The Kamprad Family Foundation for Entrepreneurship, Research & Charity

 

Hur professionella yrkesgrupper påverkar styrning: Betydelsen av organisatorisk kontext och könssammansättning för kvinnors och mäns genuskonstruktion och möjligheter att påverka

Projektledare

Tina Forsberg Kankkunen

Finansiär

Forte

 

Hur överorganisatorisk styrning påverkar arbetsmiljön: En jämförelse mellan kvinnodominerad människovårdande och mansdominerad teknisk verksamhet

Projektledare

Tina Forsberg Kankkunen

Finansiär

AFA Försäkring

 

Utbildning och social mobilitet

Projektledare

Martin Hällsten

Finansiär

Vetenskapsrådet

 

Arbetsplatser och företag som nexus

Projektledare

Martin Hällsten

Finansiär

Forte

 

Stockholm Node of CRITEVENTS

Projektledare

Juho Härkönen

Finansiär

Norface

 

Tackling Inequalities in Time of Austerity (TITA), Stockholm Node

Projektledare

Juho Härkönen

Finansiär

Finland’s Strategic Research Council

 

Demographic and economic growth during three centuries. Longitudinal micro-level data for 1800-2007 from Sweden and Taiwan

Projektledare

Martin Kolk

Finansiär

Riksbankens Jubileumsfond

 

Sociala nätverk, hälsa och hälsobeteenden hos unga vuxna i Sverige: En panelstudie

Projektledare

Jens Rydgren

Finansiär

Forte

 

Radikala högerpartier i Europa: En jämförande studie

Projektledare

Jens Rydgren

Finansiär

Vetenskapsrådet

 

Långtidsuppföljning av före detta rökare

Projektledare

Tove Sohlberg

Finansiär

Vetenskapsrådet

 

Organizing Monastic Life: Towards a Theory of Fraternal relations

Projektledare

Mikaela Sundberg

Finansiär

Vetenskapsrådet

 

Stockholm University Linnaeus Center for Social Policy and Family Dynamics in Europe (SPaDE)

Projektledare

Elizabeth Thomson

Finansiär

Vetenskapsrådet

 

Cohabitation and family complexity in Sweden

Projektledare

Elizabeth Thomson

Finansiär

Vetenskapsrådet

 

Shared Physical Custody in Sweden – Development, determinants, stability and outcomes of a new form of family organization

Projektledare

Jani Turunen

Finansiär

Forte

 

Exposure to Swedish society and immigrant integration: The family formation of immigrants who arrived as children

Projektledare

Ben Wilson

Finansiär

Vetenskapsrådet