Doktorander

Våra doktorander

Våra doktorander i sociologi och doktorander i sociologisk demografi jobbar vid Sociologiska institutionen eller vid något av de forskningsinstitut som har anknytning till institutionen.

Klicka på namnen i listan för att läsa mer om våra doktorander!

Kontakt

  Allmänna frågor
 
info@sociology.su.se
 
  Prefekt
 
Magnus Nermo
  prefekt@sociology.su.se
  Rum B936
 
  Studierektor forskarnivå - sociologi
 
Sunnee Billingsley
  studierektorF@sociology.su.se
  Rum B866
 
  Forskarnivå - sociologisk demografi
 
Gunnar Andersson
  gunnar.andersson@sociology.su.se
  Tel: 08-163261, rum B857