Vi företräder och bevakar doktorandernas intressen på institutionsnivå, fakultetsnivå och universitetsnivå. Vi har möten två gånger per termin och alternerar mellan institutionen och instituten för våra möten.

Doktorandrådet anordnar även aktiviteter för doktorander såsom pubar och luncher. Som doktorand vid Sociologiska institutionen har du tillgång till vår sida på Mondo där du finner mer information, däribland våra verksamhetsberättelser och mötesprotokoll.

Som doktorand är du alltid välkommen att kontakta oss om det är något du behöver hjälp med! E-postadressen till doktorandrådet är doktorandradet@sociology.su.se.

Doktorandrådets styrelse

Styrelsen består av:


Namn


Befattning

Serena Coppolino Perfumi Ordförande
Erik Carlsson Sekreterare
Maria Forslund  Kassör
Jelena Jovičić Ledamot
Madeleine Eriksson Ledamot
Allison Geerts Ledamot
Laure Doctrinal Ledamot