Doktorandrådet representerar och försvarar doktoranders intressen på sociologiska institutionen och Institutet för social forskning (SOFI). Doktorandrådet består av doktorander och har möten ett par gånger per termin.

Du som doktorand vid institutionen eller SOFI är alltid välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp eller råd! E-postadressen till rådet är doktorandradet@sociology.su.se.

 

Doktorandrådets styrelse


Namn


Funktion

Signe Svallfors Ordförande
Erik Carlsson Sekreterare, viceordförande
Malcolm Jacobson Kassör
Allison Geerts Medlem
Maxim Kan Medlem
Sanni Kuikka Medlem