Gruppen solidariserar sig med antirasistiska mål och principer och har som mål att förbättra sätten vi undervisar, forskar, anställer och organiserar institutionen på. 

På så sätt vill vi bidra till en ökad förståelse för rasistiska strukturer och dess orsaker, konsekvenser och inflytande på individer och sociala relationer.

Hösten 2020 kommer vi organisera olika aktiviteter som workshops och seminarier. Om du är medarbetare eller student på institutionen är du välkommen att gå med i gruppen genom att mejla till Vanessa Barker, Serena Coppolino Perfumi, Jelena Jovicic, Anna Lund eller  Daniel Ritter.