Gruppen består av följande personer:

Det yttersta ansvaret för miljöfrågor vid institutionen har prefekten Michael Gähler som kan nås på michael.gähler(a)sociology.su.se.