Följande pdf är ett sammandrag av beslutet:

Beslut och protokoll i sin helhet hittar du här.

Här finns ett sammandrag av riktlinjerna på engelska: