Hösten 2009

Onsdag den 2 dec Olika slags sociologier/samhällsvetenskaper med skilda relationer till andra praktiker – fjärde mötet.
Inledningar av Göran Ahrne, Marcus Carson, Barbara Hobson och Lars Udéhn.

Denna fjärde gång inleds kollokviet av Göran Ahrne, Marcus Carson, Barbara Hobson och Lars Udéhn, samtliga vid Sociologiska institutionen. Göran forskar om organisationer och organisering, Marcus om policies på området hållbar utveckling, Barbara inom comparative gender studies’ och Lars om samhällsvetenskaplig teori och metodologi.

Underlag:
(.pdf)

Onsdag 25 Nov: Olika slags sociologier/samhällsvetenskaper
med skilda relationer till andra praktiker – tredje mötet.

Jens Rydgren, Sociologiska institutionen

Denna tredje gång inleds kollokviet av Jens Rydgren, professor vid Sociologiska institutionen. Jens forskar bland annat om politisk sociologi, etniska relationer och sociologisk handlingsteori.
Efter samtalet med Jens kan man se och diskutera en DVD med Michael Burawoy’s presidential address till ASA om ’Public sociology’.

Underlag:
Inbjudan

Onsdag 4 Nov: Olika slags sociologier/ samhällsvetenskaper med skilda relationer till andra praktiker – andra mötet
kl. 13.00-16 med fikapaus kl. 14.30-15
Seminarierum B900 på plan 9 vid Sociologiska institutionen i B-huset på Frescati.

Artikel av Göran Therborn

Demografiartiklar, en till beslutsfattare och en till forskarvärlden.
Det kan vara värt att se i arkivet på underlagen till första träffen den 7 oktober.

Onsdag 7 Okt: Olika slags sociologier - första träffen
kl 13:00 – 14:30, Lokal: Lunchrummet plan 9, Sociologiska institutionen, B-huset, Frescati
Göran Ahrne Sociologiska institutionen, Stockholm och Åke Sandberg Sociologiska institutionen, Stockholm.

Praxisforskning i sociologisk forskning nr 2 och 3 1982 (.pdf)
PM Olika slags sociologier (.pdf)

Våren 2009

11 juni Volvo, svenskt management och facklig organisering/
Volvo, Swedish management and union organizing
Anders Boglind, Handelshögskolan i Göteborg och Åke Sandberg, Sociologiska institutionen, Stockholm

Inbjudan/Invitation flyer OAS 15 (.pdf)

5 maj Ledningsarbete och genusordning i kommuner/
Management and gender in local authorities
Tina Kankkunen, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet

Inbjudan/Invitation flyer (.pdf)
Underlag (.pdf)

1/4 Musikindustrin, dess kunskap och organisation/
Music industry, its knowledge and organization
Thomas Florén, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet

Inbjudan/Invitation flyer (.pdf)
PM1 (.pdf)
PM2 (.pdf)

4/3 Samhället och stressbiologin/
Society and stress biology

Töres Theorell, Stressforskningsinstitutet

Inbjudan/Invitation flyer (.pdf)
PM inför seminariet (.pdf)

4/2 Arbetslivets vagabonder/Workplace wagabonds
Professor Christina Garsten

Inbjudan/Invitation flyer

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

OAS: arkiv