Välkommen till onsdagskollokviet, öppet för alla! Det är ett forum för samtal över institutionsgränser, om forskningens relationer till andra praktiker. Kollokviet möts som regel en onsdagseftermiddag i början av varje månad.

Arkiv: tidigare kollokvier

 

2011 14 september:  Taking HRM Seriously - power point presentations (112 Kb)

 

Kommande kollokvier / Upcoming colloquia.

För tillfället finns inga planerade kollokvier.