Utifrån de svar som inkommit till antagning.se senast 16 december görs en andra och slutgiltig antagningsomgång vars resultat publiceras 21 december. Denna antagningsomgång har inget svarskrav.