Utifrån de svar som inkommit till antagning.se senast 17 december görs en andra och slutgiltig antagningsomgång vars resultat publiceras 22 december. Denna antagningsomgång har inget svarskrav.