Utifrån de svar som inkommit till antagning.se senast 27 juli görs en andra och slutgiltig antagningsomgång vars resultat publiceras 2 augusti.