Arbete & Välfärd bokomslag. Red: Åke Sandberg

Föranmälan krävs - begränsat antal platser. Anmäl dig här!

Nya intressanta jobb växer exempelvis inom IT och finans, men villkoren i arbetet försämras för många. Stress och utmattning breder ut sig; vid sidan av fysiska arbetsmiljöproblem ser vi att dödsolyckorna har ökat. Samtidigt har forskningen om arbetets organisering rustats ned.
 
Vi frågar oss: Hur ser dagens tendenser i arbetsliv och ekonomi ut? Vad betyder prestationstryck, digitalisering, globalisering och migration? Hur påverkas arbetets kvalitet och mening, hälsa, inflytande, och maktrelationer? Och hur kan ett arbetsliv byggas där människor kan arbeta meningsfullt och hela livet?
 
Nu ifrågasätts den svenska modell, med jämställdhet och starka parter, som sökt förena värdighet i arbetet med välfärd och konkurrenskraft. Är lösningen lägre löner och enklare jobb eller snarare fortsatt produktiva jobb och omvandling i näringslivet? Läs mer om boken Arbete & Välfärd här. 
 

Medverkande

Professor Gunnar Aronsson, Professor Torsten Björkman, Fil.dr Anders Boglind, Lektor Malin Bolin, Fil.dr Moa Bursell, Docent Karin Lundqvist, Fil.dr Christin Mellner, Docent Fredrik Movitz, Professor Åke Sandberg, Fil.dr John Sjöström, Professor Michael Tåhlin, Fil.dr Irene Wennemo
 

Samtalsledare

Jesper Bengtsson, tidigare chef på Tankesmedjan Tiden, nu ordförande i Svenska PEN. 
 

Arrangör

ABF, Arena idé, Studentlitteratur, Sociologiska institutionen.