Opponent: Ive Marx 

Läs och ladda ner avhandlingen här!