Opponent: Mikael Hjerm, Umeå universitet

Det är mycket viktigt att alla fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer: håll god handhygien och stanna hemma om du känner symptom på sjukdom. Det finns en möjlighet att följa disputationen via zoom: 

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69421926508