Fredag 16 juli publiceras resultaten från första antagningsomgången till HT21 på antagning.se. För att behålla studieplatsen eller reservplatsen måste du svara på antagning.se senast 23 juli.