Torsdagen 10 december publiceras resultaten från första antagningsomgången till VT21 på antagning.se. För att behålla studieplatsen eller reservplatsen måste du svara på antagning.se senast 16 december.